Meld je vóór 25 juni aan voor de bijeenkomst ‘Op weg naar klimaatneutrale en circulaire wegverharding’

Actueel

Het werk dat we bij Rijkswaterstaat doen, doen we duurzaam. Wat betekent dat voor wegverharding? Op 6 juli 2023 nemen we je mee in de praktijk van klimaatneutrale en circulaire wegverharding.

RWS200815TvdH014-1920

In de wereld van wegverharding is asfalt het materiaal met de grootste milieu-impact. Binnen het Transitiepad Duurzame Wegverharding bij Rijkswaterstaat richten we ons dan ook op maatregelen om ons asfaltgebruik te verduurzamen, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Dit doen wij samen met medeoverheden, aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. 

Wat is nu de stand van zaken in de transitie? En wat is het plan voor de toekomst?

Ervaar op donderdag 6 juli hoe Rijkswaterstaat en partners sectorbreed werken aan klimaatneutrale en circulaire wegverharding. Er is een plenair gedeelte met daarna verdiepende en interactieve workshops. Laat je inspireren door mooie resultaten en doe met ons mee. Samen kunnen we de transitie vormgeven. Klimaatneutraal en circulair.

MELD JE NU AAN

Kies tijdens je aanmelding aan welke van de vijf interactieve workshops je wilt deelnemen:

  • Concrete acties voor duurzaamheid: onze korte termijn maatregelen
  • Secundair asfalt; een primaire keuze
  • Risicobeoordeling van oplossingen in de circulaire wegenbouw in Europa (sessie in het Engels)
  • Zonder data geen duurzame wegverharding
  • De kracht van inkoop in transities

Kijk hier alvast wat je van deze workshops kunt verwachten.  

De verdiepende bijeenkomst ‘Op weg naar klimaatneutrale en circulaire wegverharding’ is een vervolg op de Week van de Circulaire Economie en speciaal geschikt voor professionals bij marktpartijen, kennisinstellingen en overheden die zich bezighouden met wegverharding.

Praktische informatie

Datum: 6 juli 2023 (fysiek)
Tijd: 12.00-17.30 uur
Locatie: 
          LEF Future Center RWS 
          Gebouw Westraven Rijkswaterstaat
          Griffioenlaan 2
          3526 LA Utrecht

Als je vragen hebt over deze uitnodiging, neem dan contact op met Chantal Iesberts (chantal.iesberts@rws.nl).