Andere naam voor transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek

Actueel

Het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek is omgedoopt tot: transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. Een logische keuze. Want we zitten in een transitie en dat betekent dat we gaandeweg soms constateren dat zo’n eerst gekozen naam eigenlijk onvoldoende de lading dekt.

De nieuwe naam beschrijft veel beter waar het transitiepad voor staat. Namelijk de inzet van emissieloze mobiele werktuigen en bouwlogistiek bij aanleg, beheer en onderhoud van wegen, kunstwerken, dijken en uiterwaarden en spoor. En dat past dus bij dit transitiepad waarin Rijkswaterstaat en ProRail samenwerken vanuit het programma klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. Ook sluit de nieuwe naam beter aan bij de relatie en nauwe samenwerking met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) van het ministerie van IenW.