Artikel 'Transitie naar circulaire economie op stoom'

Actueel

De transitie naar een circulaire economie komt op stoom. Met die titel begint het artikel in het Magazine VVA, de uitgave voor alumni van Hogeschool Larenstein.

Senior adviseur en innovatiemanager Yuri Wolf bij Rijkswaterstaat vertelt hierin hoe deze transitie vorm krijgt en helpt daarmee onze belangrijke boodschap breed uit te dragen. We delen dit artikel uiteraard ook graag met u.