Donderdag 10 februari: online event "Duurzame infra: alleen samen!"

Actueel

Op donderdag 10 februari, tijdens de Week van de Circulaire economie en Klimaat, organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail het online event ‘Duurzame infra: alleen samen’. In 8 workshops worden de ervaringen van diverse provincies, gemeenten, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail over het verduurzamen van de infra bijeengebracht. Na deze dag hebt u nieuwe inspiratie en concrete handvatten waar u in uw werk mee verder kunt.

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken aan dezelfde publieke opgaven: verduurzaming van de infra, voldoen aan de klimaatafspraken en bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat we onze praktijkvoorbeelden, kennis, kunde en resultaten met elkaar blijven delen. Daarover gaat het online event "Duurzame infra: alleen samen!"

Aanmelden kan via deze link

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

1. Maak de wereld duurzamer met inkoop! 

Emissieloos en emissiearm bouwen is de toekomst wanneer het gaat om het halen van onze duurzaamheidambities. Met inkoop kun je hier vanuit de opdrachtgeverskant op sturen, nu al! Hoe je dit doet, waar je op moet letten én hoever de markt al is, vertelt Carla Vosmaer (contractmanager en duurzaamheidsadviseur provincie Noord-Brabant en lid van de buyer group Zero Emissie Bouwmaterieel). Zij helpt jullie op weg en laat zien hoe je tijdens de selectie in gunningscriteria, eisen én binnen bestaande contracten ruimte kan maken voor emissiereductie.

2. Duurzaamheid: hoe krijg ik mijn organisatie mee?

Dit is het jaar van de uitvoering van het Betonakkoord en de concrete toepassing in de projecten. Wat betekent dat voor publieke opdrachtgevers, hoe ga je hier mee om? In deze workshop besteden we aandacht aan het inspirerende voorbeeld van de gemeente Amersfoort. Hoe integreert Amersfoort de toepassing van duurzaam beton in de interne processen, om van papieren plan te komen tot uitvoering in het project? Ook is er ruimte voor kennisoverdracht vanuit Rijkswaterstaat over de toepassing van nieuwe betoneisen in projecten, waardoor gebruik van duurzaam beton wordt gewaarborgd.

Deze workshop is met name interessant voor:

·         Projectmanagers

·         Technisch managers

·         Contractmanagers

·         Ingenieursbureaus van de gemeenten die de contracten maken

·         Ingenieursbureaus extern waar gemeenten mee samenwerken

·         Functionarissen verantwoordelijk voor de invulling van de bestekteksten

·         Inkopers

·         Duurzaamheidsadviseurs

·         Interne opdrachtgevers van de gemeenten: zoals afdelingen beheer, mobiliteit, etc.

bij  overheden (publieke opdrachtgevers).

 

3. Aan de slag met MKI (voor beginners)

De workshop is bedoeld voor provincies en gemeenten die met MKI willen werken, maar hier nog geen of weinig ervaring mee hebben. Aan de hand van een concreet project leggen deskundigen uit de infra-praktijk werkzaam bij de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat uit hoe MKI toe te passen in de praktijk. Is er bij jouw overheidsorganisatie koudwatervrees om MKI toe te passen? Na deze workshop heb je concrete handvatten om met MKI aan de slag te gaan. De workshop gaat onder andere over: Wat is MKI, hoe gebruik je MKI bij inkoop, wat heb je nodig en waar kan je dat vinden, waar krijg je mee te maken als aanbestedende dienst, en wat levert het op?

Deze workshop is met name interessant voor:

Projectleiders
Inkopers
Beleidsadviseurs
Duurzaamheidsadviseurs
Kostendeskundigen
Bouwmanagers
bij overheden (publieke opdrachtgevers) die concrete informatie en handvatten willen krijgen over de toepassing van MKI.

 

4. Kansen voor hergebruik

Centraal staat hoe hergebruik van (onderdelen van) kunstwerken praktisch toepasbaar te maken is. Hoe kom je met publieke opdrachtgevers tot een hub voor hergebruik, welke materialen zijn nu of op korte termijn beschikbaar en hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen? Er worden praktische handvatten geboden en de deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe hoogwaardig hergebruik door overheden in de praktijk vorm kan krijgen. Ofwel: hoe kunnen we samen echt werk maken van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Deze workshop is specifiek bedoeld voor:

Projectmanagers
Inkopers
Beleidsadviseurs
Duurzaamheidsadviseurs
Technisch managers
Omgevingsmanagers
Contractmanagers
bij overheden (publieke opdrachtgevers).

 

5. Transitie naar klimaatneutrale en circulaire infra: hoe maak ik daar een roadmap voor?

Hoe kom je tot een roadmap met ambitieuze, maar haalbare en realistische stappen om de duurzaamheidsambitie te realiseren? We laten het zien aan de hand van ervaringen van betrokkenen bij publieke opdrachtgevers vanuit verschillende invalshoeken: gemeente Rotterdam, provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat (programma Weg-, Dijk- en Spoormaterieel). Het gaat onder andere over: hoe kom je aan de benodigde inhoud, hoe organiseer je verankering van duurzaamheid in de werkwijze van je organisatie, hoe organiseer je toetsing van het concept en zorg je voor een breed gedragen roadmap door interne en externe stakeholders? Maar ook: welke dilemma’s en problemen kun je tegenkomen en hoe gingen de betrokkenen daarmee om?

Deze workshop is met name interessant voor:

Projectleiders
Inkopers
Beleidsadviseurs
Duurzaamheidsadviseurs
Contractmanagers
Omgevingsmanagers
Technisch managers
bij overheden (publieke opdrachtgevers).

 

6. Emissieloos baggeren en bouwen: hoe realiseer je dat?

Aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld van waterschap Rijnland hoor je meer over hoe de inzet van emissieloos materieel kon worden gerealiseerd bij een baggerproject. Welke kansen zijn benut en hoe ging dat, hoe is gezorgd voor de laadinfra bij de bouwplaats, en wat zijn de belangrijkste lessons learned? Dit zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde komen. En uiteraard is er ruimte voor discussie (bijvoorbeeld uit je eigen werkpraktijk) en voor het stellen van vragen.

Deze workshop is met name interessant voor:

·         Projectmanagers

·         Inkopers

·         Duurzaamheidsadviseurs

·         Contractmanagers

·         Bestuurders

·         Beleidsadviseurs (die directe werkrelatie hebben met bestuur)

bij overheden (publieke opdrachtgevers).

 

7. Passerelle Zwolle: een voorbeeld van houtbouw in de infra

ProRail en gemeente Zwolle werken samen aan het project ‘Passerelle Zwolle’: een loopbrug over de sporen van station Zwolle die het zuidelijk deel van de Spoorzone gaat verbinden met het centrum. Wat de passerelle zo bijzonder maakt is dat de draagconstructie van hout is. Hout is een goede keuze qua CO2. Houten bruggen komen in Nederland sowieso weinig voor, maar deze brug is echt uniek omdat hij zo lang en breed is. Met 123 meter lengte en 10 meter in de breedte is het eigenlijk een opgetilde straat. Het brugdek schermt de houten draagconstructie af waardoor een lange levensduur mogelijk wordt met een draagconstructie vervaardigd uit onbehandeld vurenhout. Hierdoor ontstaat een brug met minimaal benodigd onderhoud. 

 

8. Monitoren en dan sturen 

Welke maatregelen moet je nemen om je doelstellingen te halen, waar zit de meeste impact?

Gemeente Den Haag presenteert hun dashboard CO2-besparing en Circulariteit. Bij de provincie Noord-Holland levert het door hen ontwikkelde dashboard Bedrijfswaarden de sturingsinformatie. Het daarin opgenomen thema duurzaamheid geeft o.a. informatie over energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook Rijkswaterstaat laat zien hoe zij monitoren aan de hand van het duurzaamheidsdashboard. En zij presenteren de lessons learned en obstakels voor een goede monitoring in een grote organisatie.