Duurzaam baggeren met biobrandstof

Actueel

Voor het opnieuw op diepte brengen van de Zeeuwse Zandkreekgeul zette Rijkswaterstaat samen met De Klerk Waterbouw belangrijke stappen op weg naar klimaatneutraal baggeren.

Voor het opnieuw op diepte brengen van de Zeeuwse Zandkreekgeul zette Rijkswaterstaat samen met De Klerk Waterbouw belangrijke stappen op weg naar klimaatneutraal baggeren. 

De Zeeuwse Zandkreekgeul verbindt het Veerse Meer met het Natura2000-gebied de Oosterschelde. De geul was sterk verzand en moest opnieuw op diepte worden gebracht voor de scheepvaart. Stikstofreductie was een belangrijke vereiste bij de aanbesteding van het project.

Samenwerken in het terugdringen van uitstoot

In de samenwerking tussen de opdrachtpartners werd gezocht naar een duurzame werkwijze. Omdat baggeren gebeurt met grote, zware schepen, bleek de meeste winst te behalen door het gebruik van biodiesel – CO2 arme HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Hoe dat in zijn werk ging en welke keuzes werden gemaakt lees je in het artikel ‘Duurzaam baggeren met biobrandstof’ in het laatste RWS E-zine Zakelijk en Innovatie: Rijkswaterstaat &.