Gezamenlijke uitvoeringsagenda overheden: doet u mee?

Actueel

Om de uitstoot van CO₂ terug te dringen, heeft IenW de ambitie uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit kunnen we niet alleen. Provincies, gemeenten en waterschappen geven gezamenlijk twee keer zoveel opdrachten aan de Grond, Weg en Waterbouw, en hebben drie keer zoveel klimaatimpact als IenW alleen. Het is daarom belangrijk om de krachten te bundelen en de praktijkvoorbeelden, kennis en kunde met elkaar te delen. Dit gebeurt in een gezamenlijke Uitvoeringsagenda.

Werkt u bij een provincie, gemeente of waterschap en wilt u op de hoogte gehouden worden of actief bijdragen aan de uitwerking van de Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten? Beide kan! Meld u dan aan via dit mailadres:  samenwerkenaanduurzameinfra@minienw.nl Geef aan waar uw voorkeur naar uitgaat: op de hoogte gehouden worden of actief meedenken. 

Wij komen graag met u in contact!

Wat we al doen

Op dit moment werken we op de vijf terreinen met de meeste klimaatimpact aan het verduurzamen van de infra: Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (de voertuigen), Wegverharding, Kunstwerken, Kustlijnzorg & Vaargeulonderhoud, en Spoor. Voor elk onderdeel maken we een analyse van de CO2-impact, van de maatregelen om die impact te verkleinen, en van de methode om deze maatregelen door te voeren. Langs diverse wegen verkennen het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail, samen met de markt en medeoverheden de mogelijkheden om de infra te verduurzamen. Met diverse medeoverheden zijn we bijvoorbeeld al actief in Buyer Groups waarmee we gezamenlijk de markt een duurzaam perspectief bieden.

Uitvoeringsagenda

De ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken betekent 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. We richten ons op het verminderen van onze eigen CO₂-uitstoot en op onze invloed als opdrachtgever van infraprojecten. Zoals gezegd, dit kunnen we niet alleen. Provincies, gemeenten en waterschappen geven gezamenlijk twee keer zoveel opdrachten aan de Grond, Weg en Waterbouw, en hebben drie keer zoveel klimaatimpact als IenW alleen. Het is daarom belangrijk om de krachten te bundelen en de praktijkvoorbeelden, kennis en kunde met elkaar te delen. En dit gebeurt in de gezamenlijke Uitvoeringsagenda.

Goede voorbeelden uit de sector

Op de website van Rijkswaterstaat leest u meer over de duurzaamheidsinnovatie 'Verjongingscrème voor asfalt'

RWS Magazine: artikel Koplopers wijzen de weg naar ultiem duurzaam asfalt

Artikel 'Een tweede leven voor oude bruggen'

Artikel 'Versterking Afsluitdijk, ideale test voor duurzaam beton'

Artikel in Cobouw over elektrisch baggerschip

Artikel over Emissieloze bouwplaats 'Toon lef en zorg dat je meedoet'

Op de website van Duurzaam GWW zijn ook veel mooie voorbeeldprojecten te vinden.

Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel

Buyer Group Duurzame Wegverhardingen

Buyer Group Beton

Buyer Group Circulaire viaducten

Overige Buyer Groups Duurzaamheid