Kom 18 mei naar de Hackaton Versnellingsaanpak Betonakkoord

Actueel

Een prachtige kans voor publieke opdrachtgevers en marktpartijen die meer willen weten èn mee willen denken over hoe we in Nederland beton-innovaties daadwerkelijk kunnen toepassen. Daarvoor organiseert op woensdag 18 mei Rijkswaterstaat samen met partners van het betonakkoord de Hackaton Versnellingsaanpak Betonakkoord.

Waarom belangrijk?

We werken aan klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. Maar gevalideerde beton-innovaties vinden onvoldoende afzetmarkt waardoor de effecten onvoldoende worden gerealiseerd. De oplossing? Als publieke opdrachtgevers een afzetmarkt bieden voor duurzamere gevalideerde alternatieven. En hiervoor is het nodig om een versnellingsaanpak te ontwikkelen waarmee een impuls wordt geven aan de nodige opschaling. De Hackaton heeft als doel om die versnellingsaanpak te (helpen) ontwikkelen. 
Met deze Hackaton zetten we dus ook een volgende stap in de uitvoering van het Betonakkoord.

Meedoen aan de Hackaton: individueel of als team

De hackathon Versnellingsaanpak is een competitie tussen verschillende teams die binnen één dag, en in de aanloop daar naartoe, de meest innovatieve oplossing voor een variant versnellingsaanpak hebben gevonden. Het betreft in dit geval een eenmalig event voor het Betonakkoord waarbij we tientallen deelnemers samenbrengen, die in teams werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het bedenken van een geavanceerd product of dienst. De Launching Customers zorgen voor de gegevens over de praktijkcasussen en organisatoren voorzien in de opbouw van het creatieve proces met als doel tot een winnaar te komen.

Daar wilt u natuurlijk bij zijn

Op de website ‘Hackaton Versnellingsaanpak Betonakkoord’ vindt u zowel een terugblik op de informatiebijeenkomst als informatie over de hackaton. Ook vindt u daar de link om u aan te melden voor 6 mei a.s.

Uitgangspunten versnellingsaanpak

Door een afzetmarkt te creëren waarin wordt geconcurreerd op duurzaamheid:

  • Prijzen koplopers zichzelf niet uit de markt
  • Worden duurzame en gevalideerde alternatieven aangeboden en ingekocht
  • Ziet iedereen wat er mogelijk is
  • Worden “Peloton eisen” aangescherpt op basis van koplopers
  • Geven opdrachtgevers het signaal af aan de markt dat duurzaamheid wordt beloond;
  • Wordt de transitie naar een duurzamere betonsector gestimuleerd, en
  • Reduceert de sector haar footprint;
  • Sturen op MKI en percentage recyclaat conform betonakkoord eisenset dalende MKI.