Routekaart voor biobased bruggen

Actueel

Afgelopen jaar heeft de Bouwcampus, met ondersteuning van o.a. Rijkswaterstaat, gewerkt aan een routekaart voor biobased bruggen, waaronder hout. Deze routekaart geeft opdrachtgevers, zoals waterschappen en provincies, inzicht in kansen en belemmeringen.

Gemeenten en waterschappen staan voor complexe uitdagingen als het gaat om het bruggenlandschap: grote vervangingsopgaven en een ambitie dit met minder CO2 uitstoot en minder afval te doen. Afgelopen jaar heeft de Bouwcampus met ketenpartners, onder andere Rijkswaterstaat, gewerkt aan een routekaart voor biobased bruggen, waaronder hout. Hout is een hernieuwbare grondstof, onbeperkt voorradig, neemt tijdens de groei en CO2 op en kan gemakkelijk worden bewerkt en biedt daarmee veel kansen voor hergebruik. 

Dit is de link naar routekaart voor biobased bruggen.