Veel belangstelling voor event ‘De (on)mogelijkheden van emissieloos bouwen aan infraprojecten’

Actueel

Op donderdag 17 februari vond het online event “De (on)mogelijkheden van emissieloos bouwen aan infraprojecten” plaats. Daarin gingen we vanuit het transitiepad Weg,- Dijk- en Spoormaterieel met elkaar in gesprek over mogelijkheden van emissieloze bouwplaatsen voor infraprojecten aan de hand van de roadmap naar 2030. Met ruim 200 aanmeldingen was te merken dat het onderwerp veel belangstelling heeft bij overheden en marktpartijen.

Korte terugblik

We startten de sessie met een gesprek met Mieke Attema, directeur productie en projectmanagement bij Rijkswaterstaat. Daarna vertelden Dik de Weger en Peter van Schaik, programmanagers Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel bij resp. Rijkswaterstaat en ProRail over de concept-roadmap met daarin de stappen die we tot 2030 voor ons zien voor CO₂-reductie en reductie van de uitstoot van fijnstof en stikstof op bouwplaatsen van infraprojecten. Klik hier voor de verkorte presentatie over de roadmap. Tijdens de bijeenkomst is ook het concept-ingroeipad getoond, maar die is niet in deze online publicatie meegenomen omdat het ingroeipad in de conceptfase zit en er nog een intensief besluitvormingstraject volgt. Na afronding van dit traject over enkele maanden wordt de definitieve roadmap uiteraard gepubliceerd.
Tijdens break-outs gingen we met elkaar in gesprek over wat er dan nodig is om te komen tot emissieloze bouwplaatsen.
Valentijn Holewijn, programmamanager Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) van het ministerie IenW vertelde over het Programma SEB en de subsidiemogelijkheden. Klik hier om de presentatie te bekijken.
Jan Mutsaers (projectleider afdeling Projectmanagement en Voorbereiding Sector Stadsbeheer bij Gemeente ’s-Hertogenbosch) en Huub Hector (projectmanager Project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal bij Rijkswaterstaat) namen ons mee in hun ervaringen met hun projecten waar en hoe emissieloos bouwmaterieel is ingezet.
Tijdens de plenaire afsluiting benoemde Joost Fijneman, duurzaamheidsmanager CROW hoe het CROW, mede dankzij hun netwerk en de kennis om instrumenten te ontwikkelen, meedoet aan de transitie naar emissieloos bouwen.

Handige links

Meer weten over het programma klimaatneutrale en circulaire infraprojecten?

Het programma waarmee we de strategie Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten implementeren, vindt plaats via transitiepaden. Deze transitiepaden staan voor de IenW werkterreinen met de meeste klimaatimpact: Wegverharding, Kunstwerken, Kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (voorheen Bouwplaats & bouwlogistiek) en Spoor. Juist daar kunnen we het verschil maken, want jaarlijks stoten we met onze projecten 0,7 megaton CO2 uit. Per transitiepad ontwikkelen we met de sector en medeoverheden een gezamenlijke roadmap waarin we de weg naar 2030 uitstippelen. We bekijken wat er nu al kan, welke innovaties nodig zijn en hoe we de lat steeds hoger kunnen leggen. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.