Ageing of Asphalt Pavements (AAP+)

AAP+ richt zich op een nieuwe generatie kunstmatige verouderingsprotocollen voor asfalt toplagen. Dit project heeft als doel fundamentele kennis van complexe en op elkaar inwerkende omgeving geïnduceerde degradatieprocessen te gebruiken om verouderingsprotocollen te ontwikkelen voor standaard en (nieuwe) alternatieve wegenbouwmaterialen. De ontwikkelde verouderingsprocedures zullen worden verfijnd en bijgewerkt om een meer representatieve kunstmatige veroudering te krijgen in vergelijking met veroudering in de praktijk. Het belang van parameters zal worden onderzocht om in de verouderingsprotocollen te worden opgenomen, zoals vorst-dooicycli, vocht en UV-straling.

Bibliotheek

L. Ma, A. Varveri, R. Jing, S. Erkens, Comprehensive review on the transport and reaction of oxygen and moisture towards coupled oxidative ageing and moisture damage of bitumen, Construction and Building Materials, 283 (2021), 122632, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122632

A. Varveri, R. Jing, G. Tarsi, S. Erkens, Effect of filler properties on the hydrothermal ageing of bituminous mastics, Road Materials and Pavement Design, 22:sup1 (2021) pp. 2-22, https://doi.org/10.1080/14680629.2021.1903975