Feedback welkom op concept-roadmap transitiepad Kustlijnzorg & vaargeulonderhoud

Actueel

Het transitiepad Kustlijnzorg & vaargeulonderhoud presenteert vanaf vandaag haar concept-roadmap op deze website. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de baggersector, de scheepsbouwsector, kennisinstellingen en overheden (HBR, UvW, Waternet, Beleid IenW, Rijkswaterstaat) heeft hier de afgelopen maanden aan gewerkt. Nu geven wij u graag de gelegenheid om ons feedback te geven op dit concept.

U vindt de concept-roadmap op de pagina van het transitiepad Kustlijnzorg & vaargeulonderhoud.

Uw feedback is welkom

De concept-roadmap geeft u een beeld van de ambities en de doelen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2030 bereikt wil hebben en onder welke condities dat haalbaar is. Samen met de werkgroep hebben we onderzocht welke stappen haalbaar en realistisch zijn op weg naar de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Vanzelfsprekend zijn ook de onzekerheden benoemd.

Wij ontvangen graag uw feedback op de concept-roadmap en willen daarover met u van gedachten wisselen. U kunt deze tot en met vrijdag 27 augustus mailen naar Joris Vijverberg of naar Harry Zondag. Ook als u vragen heeft, mail deze gerust naar ons. Een gesprek kan natuurlijk ook. Met uw input komen we samen tot een effectieve en goed gedragen roadmap.

En daarna

In het najaar wordt deze roadmap verder uitgewerkt, waarbij het streven is dat niet alleen IenW, maar ook zoveel mogelijk medeoverheden zich committeren aan de routekaart. De routekaart zal in de komende jaren dienen als strategische agenda tussen de stakeholders in de sector.