Programma voor bijeenkomst 6 juli is bekend

Actueel

Op dinsdag 6 juli organiseren we de vervolgbijeenkomst over de roadmaps van de transitiepaden. Daarin vertellen we over de stand van zaken van de ontwikkeling van de roadmaps en het vervolgproces in 2021. De transitiepaden presenteren hun concept-roadmaps en u krijgt gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Eind juni versturen we de uitnodiging voor de bijeenkomst met daarin de link waarmee u zich kunt aanmelden.

Programma online bijeenkomst 6 juli

9.15 uur: virtuele inloop

9:30 – 10.15 uur:

 • Opening
 • Toelichting op het doorgemaakte proces
 • Vooruitblik op de vervolgstappen en de planning voor 2021
 • De rol van publieke opdrachtgevers en de Uitvoeringsagenda

10.15 uur: pauze

10.25 uur: sessies van de transitiepaden (verschillende rondes, zie hieronder)

12:00: afsluiting

Rondes sessies transitiepaden

U kunt deelnemen aan de volgende rondes van de transitiepaden:

10.25 – 11.10 uur

 • transitiepad Wegverharding (Rijkswaterstaat), ronde 1
 • transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek (Rijkswaterstaat en ProRail), ronde 1
 • transitiepad Kunstwerken (Rijkswaterstaat en ProRail), ronde 1

10.25 – 11.55 uur

 • transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (Rijkswaterstaat)
 • transitiepad Bovenbouw spoor (ProRail)
 • transitiepad Energievoorziening (ProRail)

11.10 – 11.55 uur

 • transitiepad Wegverharding (Rijkswaterstaat), ronde 2
 • transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek (Rijkswaterstaat en ProRail), ronde 2
 • transitiepad Kunstwerken (Rijkswaterstaat en ProRail), ronde 2

Waar gaan de sessies van de transitiepaden over?

De sessies zijn een belangrijk moment om u mee te nemen in waar we staan en hoe we verder gaan. Hieronder laten we op hoofdlijnen zien waar de sessies van de transitiepaden over gaan.

Kunstwerken (Rijkswaterstaat en ProRail)

Het transitiepad Kunstwerken heeft tijdens een inhoudelijke sessie met stakeholders input opgehaald voor de concept-roadmap. Hierover geven wij op 6 juli een terugkoppeling en wij geven een samenvatting van de mijlpalen in de route naar 2030. De vraag die dan voorligt, is: ‘Welke activiteiten doet u zelf die gekoppeld kunnen worden aan de mijlpalen, en aan welke mijlpaal draagt die activiteit bij?’

Er zijn voor deze sessie 2 rondes waar u uit kunt kiezen: ronde 1 om 10.25 uur of ronde 2 om 11.10 uur.

 

Wegverharding (Rijkswaterstaat)

Het transitiepad Wegverharding heeft verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de markt en overheden om input te krijgen voor de concept-roadmap. Het ging daarbij onder andere over doelen, tussendoelen en een realistisch tijdspad op weg naar 2030.

Tijdens de sessie van het transitiepad Wegverharding op 6 juli praten wij u bij over wat de gesprekken hebben opgeleverd voor de concept-roadmap. We gaan in op waar we nu staan en hoe we verder gaan. Ook presenteren we de concept-roadmap.

Er zijn voor deze sessie 2 rondes waar u uit kunt kiezen: ronde 1 om 10.25 uur of ronde 2 om 11.10 uur.

 

Bouwplaats en bouwlogistiek (Rijkswaterstaat en ProRail)

Het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek heeft verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de markt en overheden over de vier sporen in de concept-roadmap. Daarover praten wij u bij tijdens de sessie. Daarbij gaat het onder andere over de knelpunten per spoor en gaan wij met u in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen.

Er zijn voor deze sessie 2 rondes waar u uit kunt kiezen: ronde 1 om 10.25 uur of ronde 2 om 11.10 uur.

 

Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (Rijkswaterstaat)

Het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud heeft met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de markt en overheden, gesprekken gevoerd over de route naar 2030. Deze input wordt verwerkt in de concept-roadmap. Wij presenteren 6 juli op hoofdlijnen de concept-roadmap en willen deze bij u toetsen op volledigheid. Daarna gaan we in op wat de roadmap betekent voor de markt en overheden en gaan we met u in gesprek over wat u nodig heeft om te kunnen meedoen aan de transitie.

Dit transitiepad organiseert één sessie van anderhalf uur die begint om 10.25 uur.

Bovenbouw spoor (ProRail)

Het transitiepad Bovenbouw geeft een toelichting op de 1e versie van de roadmap en op het concept Marktplaats voor materialen. Daarna gaan wij met u in gesprek over de mijlpalen voor de vier sporen in de concept-roadmap en de marktplaats zodat we deze mijlpalen verder kunnen aanscherpen.

Dit transitiepad organiseert één sessie van anderhalf uur die begint om 10.25 uur.

 

Energievoorziening (ProRail)

Het transitiepad Energievoorziening gaat over duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van de energievoorziening bij ProRail, met name t.a.v. de winning en productie van de benodigde materialen. Onder dit transitiepad vallen onder andere de bovenleiding, draagconstructie (portalen), tractievoeding installatie, railgebonden gebouwen, kabels, railinfravoedingen en voedingen van wisselverwarming. In dit transitiepad verkennen we welke stappen er nodig om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. Het transitiepad heeft in interne sessies de mogelijkheden hiervoor verkend en interviews gehouden met vertegenwoordigers van marktpartijen.

Op 6 juli presenteren wij hoe ver wij zijn met de concept-roadmap, geven we inzicht in lopende ontwikkelingen en delen met u de huidige inzichten t.a.v. de roadmap. Daarnaast verkennen wij met u de openstaande punten waarmee wij de roadmap direct een stap verder kunnen brengen.

Dit transitiepad organiseert één sessie van anderhalf uur die begint om 10.25 uur.