Veel belangstelling voor startbijeenkomst over roadmaps

Actueel

Donderdag 15 april organiseerden we voor onze stakeholders uit de zakelijke markt, mede-overheden en kennisinstellingen de startbijeenkomst ‘Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’.

Doel was om onze stakeholders mee te nemen in het programma waarmee we tot 2030 werken aan de ambitie van IenW om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken, en om hen te informeren over hoe we samen willen werken aan de route naar 2030.

Elk transitiepad presenteerde zich en liet stakeholders alvast kennismaken met de eerste schetsen van hun roadmaps. Op basis daarvan kunnen stakeholders de keuze maken om deel te nemen aan het traject de aankomende tijd om invulling te geven aan de roadmaps waarin we de meest realistische route naar 2030 bepalen.

Aanmelden hiervoor kan op deze site via het Aanmeldformulier.

De ambitie van IenW is vertaald in het programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur waar het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail samen aan werken.

De uitvoering van het programma verloopt via transitiepaden die staan voor de werkterreinen met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor.