ProRail innovatiechallenge

Roadmaps

De focus van onze aanpak ligt bij de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Dit zijn: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor.

Juist daar kunnen we het verschil maken, want jaarlijks stoten we met onze projecten 0,7 megaton CO2 uit. Per transitiepad ontwikkelen we met de sector en medeoverheden een gezamenlijke roadmap waarin we de weg naar 2030 uitstippelen. We bekijken wat er nu al kan, welke innovaties nodig zijn en hoe we de lat steeds hoger kunnen leggen. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.

Samenvatting roadmaps
Via de link vindt u de samenvatting van elke roadmap in één A4. Met daarin opgenomen waar overheden nu al mee aan de slag kunnen.