Transitiepad Bovenbouw spoor

Bij het transitiepad Bovenbouw spoor werken we aan het verlagen van de klimaatimpact van verschillende spooronderdelen: dwarsliggers, spoorstaven, ballastmateriaal en wissels. Dit willen wij bereiken door hergebruik van materialen te stimuleren. Ook willen we de markt aansporen om duurzaam te werken. Daarbij benutten wij de milieukostenindicator als tool om duurzaam in te kopen.

De betonnen dwarsliggers hebben veel potentie voor verduurzaming. Door ProRail zijn al meerdere duurzame varianten getest, waaronder dwarsliggers gemaakt van hergebruikt kunststof. Ook bij de spoorstaven valt veel winst te behalen. Staalproductie is namelijk een vervuilend proces, dus we kijken vooral hoe we versleten spoorstaven hoogwaardig kunnen recyclen. Wat betreft de wissels loopt er momenteel een pilot waarin onderzocht wordt hoe we het opknappen en hergebruiken van wissels kunnen organiseren.

In de concept roadmap hebben we uitgewerkt hoe we onze werkzaamheden kunnen verduurzamen, met de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken. Deze roadmap voegen wij samen met de roadmap van het transitiepad Energievoorziening spoor. Onze werkzaamheden, met bijbehorende materialen, hangen namelijk sterk met elkaar samen. Daarnaast zijn wij bezig met het oprichten van werkgroepen. Deze werkgroepen gaan per materiaal bekijken hoe we acties uit de roadmap kunnen implementeren.