Transitiepad Energievoorziening spoor

In dit transitiepad staat het verduurzamen van de energievoorzieningsystemen rond het spoor centraal. Die systemen zijn onder te verdelen in drie categorieën: het bovenleidingsysteem (inclusief de portalen), de wisselverwarming en railgebonden gebouwen (gebouwen langs het spoor met daarin technische installaties).

Het bovenleidingsysteem is vrij materiaalintensief, met veel koper, beton en staal. Dat zorgt voor relatief veel CO2-uitstoot. Daarom zoeken we naar andere materialen of manieren om hergebruik te maximaliseren. Ook onderzoeken we bijvoorbeeld of we minder koper kunnen gebruiken of de levensduur kunnen verlengen.

Bij de wisselverwarming willen we het energiegebruik met de helft verminderen. Het systeem staat soms onnodig aan. Daarom willen we de wisselverwarming beter kunnen besturen en alleen aanzetten bij kou in combinatie met neerslag. Daarnaast bestuderen we hoe we de plaatsing van wisselverwarming kunnen optimaliseren. De eerste ideeën zien er goed uit, maar ze moeten wel praktisch uitvoerbaar, betrouwbaar en veilig zijn.

Verder loopt er momenteel een traject waarin we onderzoeken hoe we railgebonden gebouwen circulair en modulair kunnen bouwen. Dit kan bijvoorbeeld met wanden van bio-based materialen en een vloer van geopolymeerbeton (beton zonder cement, met daardoor een lagere CO2-footprint).

Bij alle drie de categorieën vinden wij het belangrijk om de markt erbij te betrekken. Door samen te werken komen we tot reële plannen die leiden tot verduurzaming van de energievoorzieningen rond het spoor. Die plannen staan beschreven in de gezamenlijke roadmap van de transitiepaden Energievoorziening spoor en Bovenbouw spoor.