Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

Met het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (voorheen 'Bouwplaats en bouwlogistiek') werken we toe naar emissieloze bouwplaatsen voor infraprojecten en een klimaatneutrale en circulaire werkwijze in 2030. Voor ons is een eerste doel om op bouwplaatsen zo min mogelijk schadelijke stoffen uit te stoten. Een tweede doel is om materieel te gebruiken met een zo laag mogelijke milieukostenindicator (MKI). We willen namelijk niet alleen kijken naar de emissie op de bouwplaats, maar ook naar de invloed van energiedragers binnen de hele keten. Onze keuze valt dan op materieel met schone aandrijving, weinig uitstoot en een lage MKI.

Afgelopen maanden hebben wij bij betrokken partijen input opgehaald voor de roadmap naar 2030. We voeren een open discussie met stakeholders, die commentaar leveren op onze voorstellen. Aan de roadmap leggen we momenteel de laatste hand. We doen dit in nauwe afstemming met medeoverheden en marktpartijen. Als onderbouwing van de roadmap hebben we een model laten ontwikkelen waarmee we verschillende scenario’s kunnen doorrekenen. We kunnen dan in grafieken het verschil laten zien tussen fossiel aangedreven materieel en elektrisch materieel.

De volgende stap is het daadwerkelijk implementeren van deze plannen. Daarbij betrekken wij onze aanleg- en onderhoudsprojecten. Wij roepen de duurzaamheidsadviseurs op om projectteams te stimuleren en ondersteunen. Ook vragen wij ze om aannemers te attenderen.