Transitiepad Wegverharding

Rijkswaterstaat is de grootste wegbeheerder van Nederland. De aanleg en het onderhoud van asfaltwegen belasten het milieu. Ook in de hele keten daarvoor, bijvoorbeeld bij de winning van grondstoffen en bij het produceren van asfalt, komt veel CO2 vrij.

De oplossingen om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken, hebben wij al goed in beeld en staan beschreven in de concept roadmap. Op de korte termijn zijn dat onder andere het verlengen van de levensduur van asfalt, het hergebruiken van asfalt en het hanteren van productiemethoden die minder energie vragen. Ook het gebruik van biobased materialen, ter vervanging van bitumen in asfalt, wordt onderzocht. Het programma Chaplin heeft met onderzoek naar lignine onlangs de WOW-prijs gewonnen.

Kennisontwikkeling vinden wij van groot belang voor de transitie naar duurzame wegverharding. Daarom is Rijkswaterstaat samen met TNO en TU Delft het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE) gestart. Gezamenlijk wordt onder andere onderzocht hoe je de levensduur van innovatieve asfalttoepassingen kunt voorspellen. Hoe beter je dit kunt voorspellen, hoe sneller innovaties toegepast kunnen worden.

Een innovatie die onlangs is getest, is de Asphalt Recycling Train van bouwbedrijf Dura Vermeer. Bij deze trein aan machines wordt aan de voorkant het oude asfalt verwijderd, dan ter plekke in de machine verwerkt en dan aan de achterkant als nieuw asfalt aangelegd. Dit voorbeeld laat mooi zien hoe in de sector wordt gewerkt aan de reductie van CO2-uitstoot en het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen.

Tot slot is Rijkswaterstaat samen met de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel de Buyer Group ‘duurzame wegverhardingen’ gestart. Resultaat van deze buyergroup is een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie voor het structureel duurzaam inkopen van wegverhardingen. De strategie wordt vanaf nu in de praktijk toegepast.