Transitiepad Weg-, Dijk en Spoormaterieel

Transitiepad Weg-, Dijk en Spoormaterieel

Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

Met het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel werken we samen met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, stikstof en fijnstof. We stimuleren de verduurzaming van materieel en de transitie naar emissieloze machines. Daarnaast is het optimaliseren van grond- en materiaalstromen een belangrijk onderdeel van het transitiepad.

[Tekst gaat verder onder de video]
 

Concrete maatregelen

Weg-, Dijk- en Spoormaterieel heeft aandacht voor het verduurzamen van de machines zelf, en voor een optimale inzet van die machines. De maatregelen die de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Stimuleren van schoon en emissieloos bouwmaterieel
  • Optimalisatie van bouwtransport en grond- en materiaalstromen 

Daarnaast stimuleren we innovatie gericht op de verduurzaming van specialistisch materieel, omdat dit een complexe uitdaging is. Ook bevorderen we de ontwikkeling van laadinfrastructuur.

Samen met andere publieke opdrachtgevers werken we in het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) aan het opnemen van emissiedoelstellingen in onze aanbestedingsinstrumenten. We hanteren in alle aanbestedingsopdrachten en contracten een basisniveau, gericht op het weren van (oudere) fossiele machines met hoge emissies en de ingroei van emissieloos materieel. Opdrachtgevers die een hoger ambitieniveau nastreven, sturen in een deel van hun projecten op een hoger percentage emissieloos materieel waarmee de emissies verder worden gereduceerd.