Strategie klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Strategie klimaatneutrale en circulaire infrastructuur


Actueel

Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Er wordt één op één samengewerkt tussen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en de transitiepaden Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel van de strategie klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (KCI).

Wel kijkt SEB breder dan infraprojecten alleen. Zo worden er ook transitiepaden opgesteld voor utiliteitsbouw, en woningbouw. De routekaart SEB geldt bouwbreed, dus zowel voor de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Spoor als Burgerlijke en Utiliteitsbouw. 

De strategie KCI kijkt weer breder dan “materieel en bouwlogistiek” alleen, en richt zich ook op circulair werken en emissies door materiaalgebruik.

Naar de routekaart SEB