ProRail innovatiechallenge

Roadmaps & Uitvoering

De focus van onze aanpak ligt bij de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Dit zijn: Wegverharding, Kunstwerken, Spoor, Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel.

Per transitiepad beschrijven we in de roadmap de route naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur in 2030. Daarin staat een concrete visie waar de Rijksoverheid samen met de sector naartoe wil, en schetst verschillende tussendoelen en stappen die een gezamenlijke leidraad vormen voor overheid en marktpartijen om deze visie te realiseren. Ze geven tot 2030 aan waar de meeste reductie behaald kan worden. De richting is daarmee duidelijk. De acties moeten verder geconcretiseerd worden door samenwerking tussen opdrachtgevers en ketenpartners. Gaandeweg passen we de routekaart en de inkoopeisen aan op basis van nieuwe inzichten.

De roadmaps geven voor bedrijven de richting en het tempo aan van de transitie. Hiermee is het voor de markt helder wat de gezamenlijke overheden van de sector vragen en kunnen marktpartijen hun verdienmodellen en investeringen hierop afstemmen.

 Samenvatting van elke roadmap