17 februari: bijeenkomst "De (on)mogelijkheden van emissieloos bouwen aan infraprojecten"

Actueel

Op donderdag 17 februari organiseren wij een online bijeenkomst waarin het transitiepad Weg,- Dijk- en Spoormaterieel u meeneemt in de mogelijkheden van emissieloze bouwplaatsen voor infraprojecten èn de stappen die we tot 2030 voor ons zien voor CO₂-reductie en reductie van de uitstoot van fijnstof en stikstof op bouwplaatsen van infraprojecten.

Tijdens interactieve deelsessies leggen wij vanuit het transitiepad deze voorgestelde stappen -de roadmap naar 2030- aan u voor. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor functionarissen werkzaam bij gemeenten, provincies en marktpartijen die zich bezighouden met GWW-infraprojecten.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze online bijeenkomst op donderdag 17 februari van 13.00-16.00 uur. 
Aanmelden kan via de registratiepagina.