De weg naar duurzaamheid: Gezamenlijke inspanningen stimuleren vooruitgang in klimaatneutrale en circulaire wegenbouw

Actueel

Op 6 juli kwamen aannemers, producenten, advies- en ingenieursbureaus, kennisinstellingen en overheden samen tijdens een bijeenkomst over klimaatneutrale en circulaire wegverharding. Dit evenement gaf een krachtig signaal: alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de weg naar duurzaamheid realiseren. De bijeenkomst bood niet alleen ruimte voor het delen van kennis en expertise. Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat sloegen hier tevens de handen ineen voor de uitfasering van hete asfaltproductie.

1

De dag begon met een plenaire sessie, waarin Ludo Hennissen Trekker van het Transitiepad Duurzame Wegverhardingen bij Rijkswaterstaat, zijn inzichten en plannen voor de toekomst deelde. Vervolgens lichtte Inge van Vilsteren, Expert Wegenbouw bij Rijkswaterstaat, toe hoe Rijkswaterstaat de technische route naar klimaatneutraliteit en circulariteit ziet. Een hoogtepunt van de plenaire sessie was een tekenmoment tussen Stefan de Munck, Voorzitter van Vakgroep Bitumineuze Werken Asfalt bij Bouwend Nederland, en Ludo Hennissen. Ze deelden hun inzichten over het belang van samenwerking om Hot Mix Asfalt uit te faseren en benadrukten de noodzaak van gezamenlijke actie.

Samen ondertekenden zij een intentieovereenkomst om hete asfaltproductie in Nederland per 1 januari 2025 volledig uit te faseren. Niet alleen op rijkswegen, maar op alle asfaltwegen. Deze historische samenwerking is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector.

2

Inspirerende pitches tijdens de pauze

Tijdens de pauze die volgde konden deelnemers luisteren naar inspirerende pitches over duurzame onderhoudsmaatregelen. Deelnemers hadden de keuze om meer te weten te komen over de toepassing van verjongingscrème op asfalt en de mogelijkheden van de Asphalt Recycling Train. De positieve energie was tijdens deze sessies duidelijk voelbaar. 

Interactieve workshoprondes met concrete maatregelen

Vervolgens was het tijd voor de workshoprondes, waarbij deelnemers konden kiezen uit verschillende interactieve sessies. De workshop "Concrete acties voor duurzaamheid: onze korte termijn maatregelen" bood verdieping en een platform om concrete maatregelen te bespreken en gezamenlijk prioriteiten te stellen.

3

Een andere boeiende workshop was "Secundair asfalt; een primaire keuze". Hier werd gediscussieerd over de zoektocht naar geschikte secundaire materialen voor duurzaam asfalt en hoe circulariteit op lange termijn gewaarborgd kan worden.

Ook internationaal zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van circulaire wegenbouw. Daarom werd in een andere workshop het CERCOM-project (Circular Economy in Road Construction and Maintenance) gepresenteerd, waarbij de ontwikkeling van een tool voor risicobeoordeling van oplossingen in circulaire wegenbouw centraal stond. De deelnemers ontdekten hoe deze tool de toepassing van circulaire principes in aanbestedingsprocessen in heel Europa kan vereenvoudigen. Praktijkvoorbeelden uit Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk werden gepresenteerd, en deelnemers deelden hun suggesties en ervaringen om de tool verder te ontwikkelen. De deelnemers waren enthousiast over de bredere scope en toepassingsmogelijkheden van de tool - ook in andere projectfasen dan de aanbesteding - en zouden er graag in de praktijk mee werken.

De workshop "Zonder data geen duurzame wegverharding" benadrukte het belang van informatievoorziening voor het realiseren van duurzame wegverharding. Deelnemers werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en bespraken de uitdagingen die hierbij komen kijken. Eén van de belangrijkste uitdagingen is het maken van sectorbrede afspraken over de "taal" die we gebruiken, de datamodellen die we hanteren en andere randvoorwaarden voor een succesvolle uitwisseling van gegevens in de sector. Er is een grote behoefte aan het delen van gegevens. 

De workshop “De kracht van inkoop in transities” richtte zich op de rol van inkoop bij de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. De deelnemers ontdekten hoe inkoop kan bijdragen aan het belonen van koplopers en het betrekken van de bredere groep van stakeholders. Onderwerpen zoals Infra-as-a-Service, effectiever aanbesteden met een milieukostenindicator, koploperprojecten en eisen aan duurzaam asfalt kwamen aan bod. Een belangrijke boodschap hier was dat de kopers van asfalt moeten aangeven hoeveel tonnen asfalt ze de komende decennia gaan kopen om marktpartijen zekerheid te geven voor hun investeringen in fossielvrije asfaltproductie.

Discussie en conclusies tijdens de netwerkborrel en opvolging voor verdere verdieping

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waarin de bevindingen van de workshops werden gedeeld en er ruimte was voor discussie. Deelnemers waren enthousiast over de uitwisseling van kennis en ervaringen. Een veel gedeelde conclusie was dat samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen van cruciaal belang is om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatneutrale en circulaire wegververharding te realiseren.

De organisatoren gaven aan dat deze dag opvolging krijgt in 2024. Dit najaar beginnen de voorbereidingen daarvoor. Business Developer bij het Transitiepad Duurzame Wegverhardingen Fredy Sierra Fernandez nodigt medeoverheden en marktpartijen uit om mee te denken aan de vorm en de inhoud, zodat we met een nog bredere groep samen kunnen werken in de transitie naar Duurzame Wegverhardingen.

4

Introductie CircuRoad (voorheen Chaplin) - een consortium met 32 partijen waarin overheid, universiteiten, en marktpartijen samenkomen