Inspiratie uit de praktijk deel 3: missie zero-emissie

Actueel

Deze week deel 3 van de serie Inspiratie uit de praktijk. Dit keer over 'Missie zero emissie' dat gaat over hoe het doel van emissieloze bouwplaatsen te bereiken.

De Buyer Group ZEB heeft niet zomaar een missie: doel is dat in 2030 de bouwplaats volledig emissieloos is. Enerzijds wil het gremium dit bereiken door onderlinge samenwerking, anderzijds door de markt te stimuleren door een duidelijk handelsperspectief te schetsen. Dit is om meerdere redenen belangrijk – bijvoorbeeld om van elkaar te leren, maar ook om het voor aannemers en hun partners in de keten aantrekkelijker te maken om te investeren in emissieloos materieel. Lees het hele artikel 'Missie zero emissie' van de Buyer Group op de website van PIANOo.

De Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB), een samenwerkingsverband van publieke opdrachtgevers dat nauw samenwerkt met het Transitiepad WDSM, bevat tal van praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de transitie naar een emissieloze bouwplaats eruit kan zien. Naast het uitwisselen van ervaringen en kennis binnen de Buyer Group, delen we dit soort voorbeelden ook graag met een breder publiek. Volgende week: Hoe de provincie Noord-Brabant contractruimte biedt aan haar aannemerscombinatie EschDoorn om duurzame innovaties mogelijk te maken.

missie zero emissie

foto H. van Wijk