Inkoopstrategie gunningscriteria transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

De inkoopstrategie richt zich op 2 verschillende doelen: de reductie van de uitstoot op de bouwplaats en het gebruik van zero-emissie materieel. Daarbij maken we gebruik van de peloton- en de koplopersaanpak. Door te werken met eenduidige, ambitieuze contracteisen en gunningscriteria creëren we een eerlijk speelveld voor de markt, maar stimuleren we ook een versnelling van de transitie. 

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de invulling van deze eisen en criteria, waar zowel de marktpartijen als medeoverheden achter staan. Hiermee is het instrumentarium voor de peloton-aanpak en de koploper-aanpak zo goed als klaar en zijn de eisen zelfs al op een aantal projecten toegepast. 

Contracteisen

De peloton-aanpak gaat over het uitfaseren van de verbrandingsmotoren in de hele markt. Dat doen we door contracteisen te stellen waaraan het materieel moet voldoen. Aan de hand van verschillende stageklassen worden deze contracteisen stapsgewijs opgehoogd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat standaard in haar contracten met de milieukostenindicator (MKI) als gunningscriterium. Hiermee kunnen we meetbaar maken en sturen hoeveel milieu-impact een project heeft. Dit heeft een positieve impact op alle transitiepaden en werkt dus ook door voor het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. 

Van peloton naar koploper

Met de koploper-aanpak willen we vooruitstrevende duurzaamheid in de markt belonen. Dit doen wij in een aantal vooraf geselecteerde projecten, waarbij de contracteisen ten opzichte van het ‘peloton’ worden aangescherpt. Zo moeten de koploperprojecten bijvoorbeeld gedurende de looptijd steeds sneller emissieloos worden uitgevoerd. Daarnaast gebruiken we koploperprojecten ook om de markt uit te dagen om nóg meer uitstoot te reduceren dan de minimum eisen voorschrijven. Dit doen wij aan de hand van een speciaal CO2 gunningscriterium. 
Gaandeweg gaan we gaan steeds meer projecten toewijzen als koploperproject. Van 5% koploperprojecten tussen 2023-2024 willen we naar 50% in 2025-2027. Op deze manier hopen we opdrachtgevers en –nemers te inspireren ook koploper te worden en zo samen de transitie te versnellen.