Stand van zaken transitiepad Wegverharding medio 2022

Om in 2030 klimaatneutraal en circulair te kunnen werken, werken we aan een roadmap voor het transitiepad Wegverharding. De concept-roadmap is inmiddels af. Na deze mijlpaal is het nu onder andere tijd om de roadmap te bespreken met medeoverheden en marktpartijen. Dit verloopt zeer voortvarend. De reacties zijn positief en enthousiast.

In de roadmap staan maatregelen, bijvoorbeeld het gebruik van verjongingscrème, de Asphalt Recycling Train en sensoren in het asfalt. Lange termijnmaatregelen zijn gericht op onder andere duurzame productie-units en hightech deklagen.

Verjongingscrème

Het gebruik van verjongingscrème is een levensduur verlengende maatregel. Dankzij deze crème wordt het onderhoud van asfaltwegen uitgesteld. Verjongingscrème heeft al veel positieve resultaten opgeleverd. Dit jaar gaan we de verjongingscrème op grotere oppervlaktes toepassen. Het streven is om de verjongingscrème in 2024 landelijk in productie te hebben.

Asphalt Recycling Train

Een andere kansrijke ontwikkeling is de Asphalt Recycling Train, waarmee het volledige asfaltproductieproces op één locatie uitgevoerd kan worden. Deze productiemethode vraagt minder energie. Deze trein van machines is in mei 2022 getest en de resultaten zijn zeer positief. Als de definitieve onderzoeksresultaten in het eindrapport goed zijn, starten we met fase 3: onderzoeken hoe we kunnen opschalen.

Onderhoudsprogrammering

In de roadmap staan ook maatregelen om de onderhoudsprogrammering te optimaliseren. Sensoren in het asfalt kunnen bijvoorbeeld waardevolle data opleveren. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze maatregel haalbaar is. Momenteel plaatsen we de eerste sensoren op een aantal locaties. Zo kunnen we op basis van betrouwbare informatie de juiste keuzes maken op het juiste moment.

Lange termijn

Maatregelen buiten het asfaltdomein zijn ook onderdeel van de roadmap. We werken namelijk aan hightech deklagen, zoals kunststof, beton en biobased materialen. Daarnaast besteden we aandacht aan duurzame asfaltcentrales.

Vervolgstappen in 2022

Het streven is dat de roadmap na de zomervakantie definitief is. Intussen werken we zoveel mogelijk samen met ketenpartners aan acties die de maatregelen in de roadmap verder brengen.