Transitiepad Kunstwerken

Bij het transitiepad Kunstwerken onderzoeken we hoe constructies als viaducten, bruggen en sluizen duurzaam kunnen worden ontworpen, aangelegd, vervangen en gerenoveerd. Inmiddels weten we beter welke constructies de meeste klimaatimpact hebben. Dat zijn betonnen bruggen en stalen damwanden. Dat komt omdat de productie van beton en staal veel CO2 kost en er bovendien heel veel van deze constructies zijn. Dit inzicht gebruiken we in onze plannen voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire werkwijze.

Als transitiepad Kunstwerken steunen wij verschillende initiatieven. Zo waren we onlangs aanwezig bij de kick-off van het bouwakkoord staal en zijn we aangesloten bij het betonakkoord. Vanuit dit betonakkoord is er nu een innovatieloket opgezet. Hier worden mogelijke oplossingen, zoals een nieuw betonmengsel, gevalideerd. Is het effectief? Is het veilig? Is het uitvoerbaar?

De weg die wij bewandelen naar het klimaatneutraal en circulair werken in 2030, staat beschreven in een concept roadmap. Komende tijd kijken we samen met provincies en gemeentes hoe we gezamenlijk binnen deze roadmap kunnen optrekken. Want één ding is duidelijk: om de klimaatdoelen te bereiken, is het nodig om kennis te delen en krachten te bundelen.