Nieuwe concept-roadmap Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud: uw reactie is welkom

Actueel

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoude heeft een geactualiseerde concept-roadmap gepubliceerd op deze website. Uw reactie is van harte welkom.

Wij horen graag uw reactie op de actuele concept-routekaart van het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud. Laat het vooral weten als u:

  • Het niet eens bent met wat er in de concept-roadmap staat.
  • Vindt dat de tekst/achterliggende gedachtegang onjuistheden/onduidelijkheden/onvolledigheden bevat.
  • Aanvullingen (voorbeelden) of inhoudelijke of procesmatige suggesties heeft.

U kunt contact opnemen met Joris Vijverberg via de mail of telefonisch (06 - 29 58 25 42).