Rijkswaterstaat werkt circulair in 2030

Circulair werken in het kort

Rijkswaterstaat werkt circulair in 2030. Dat is noodzakelijk om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 te halen.

Verschil circulair werken en circulair zijn
We spreken over circulair werken in 2030 als een belangrijke tussenstap naar het circulair zijn in 2050. Rijkswaterstaat heeft er zelf invloed op om zijn processen in 2030 circulair te krijgen en daarmee circulair te werken. Voor circulair zijn is het ook nodig dat de ketens rondom Rijkswaterstaat circulair werken. Voor heel Nederland geldt de rijksdoelstelling om in 2050 een circulaire economie te hebben en dus circulair te zijn.

Waarom circulair werken?

Circulair werken is geen doel op zich, maar wel noodzakelijk voor:
 • behoud en herstel van het milieu (waaronder klimaat (CO2), vervuiling en biodiversiteit),
 • het beschermen van materiaalvoorraden (leveringszekerheid),
 • behoud en creatie van waarde van objecten, onderdelen en materialen.

Rijkswaterstaat werkt circulair om het milieu, materiaalvoorraden en de waarde van objecten, onderdelen en materialen te beschermen. We zorgen dat deze zo lang mogelijk hoogwaardig in de kringloop blijven en meerdere levenscycli meegaan.

 
 

Circulair werken: doelen en aanpak

Met circulair werken dragen we bij aan de drie genoemde doelen en zorgen we ervoor dat objecten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk hoogwaardig in de kringloop blijven en meerdere levenscycli meegaan.

Dit doen we door:

 • onze bestaande wegen, sluizen, gebouwen, etc. zo lang mogelijk in stand te houden door optimaal beheer, (levensduurverlengend) onderhoud en renovatie (circulair beheer en onderhoud);
 • bij vervanging en aanleg in de verkenningsfase, planfase, contractvoorbereidingsfase en realisatiefase uit te gaan van circulaire ontwerpprincipes als het voorkomen van een handeling en materiaalgebruik, milieubewuste en innovatieve materiaalkeuze, toekomstbestendigheid en losmaakbaarheid (circulaire aanleg);
 • vrijkomende objecten, onderdelen en materialen hoogwaardig te hergebruiken of hoogwaardig te recyclen (hoogwaardig hergebruik en hoogwaardige recycling).

Wat betekent circulair werken in de praktijk?

Circulair beheer en onderhoud houdt in dat we onze bestaande wegen, sluizen, gebouwen, etc. zo lang mogelijk in stand te houden door optimaal beheer, onderhoud en renovatie.

De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:

 • Zorg ervoor dat objecten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven en meerdere levenscycli meegaan
 • Houd bestaande objecten zo lang mogelijk in stand
 • Zorg voor optimaal beheer, onderhoud en renovatie

Circulair ontwerpen houdt in dat we bij vervanging en aanleg in de verkenningsfase, planfase, contractvoorbereidingsfase en realisatiefase uit gaan van ontwerpprincipes als het voorkomen van materiaalgebruik, losmaakbaarheid, toekomstbestendigheid en het maken van een bewuste materiaalkeuze. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij:

 • Zorg dat objecten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven en meerdere levenscycli meegaan
 • Ontwerp volgens de circulaire strategieën.

Hoogwaardig hergebruik en hoogwaardige recycling betekent dat we vrijkomende objecten, onderdelen en materialen hoogwaardig hergebruiken of hoogwaardig recyclen. Hergebruik vindt plaats op object- en onderdeelniveau. Recycling vindt plaats op materiaalniveau.

 • Maak gebruik van de voorkeursvolgorde: Preventie, Functioneel hergebruik, Hergebruik met andere functie, Hergebruik van onderdelen, Recycling
 • Streef naar hoogwaardige recycling (upcycling: geoogste grondstoffen worden met een verbeterde kwaliteit, functionaliteit en/of hogere waarde dan de oorspronkelijke grondstof toegepast) of minimaal gelijkwaardige recycling (geoogste grondstoffen worden met een vergelijkbare kwaliteit, functionaliteit en/of waarde als de oorspronkelijke grondstof toegepast. Voorkom laagwaardige recycling (downcycling).