Test or model to assess rejuvenator effect on fatigue/healing (Healing)

In dit project zal onderzoek worden uitgevoerd met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een praktisch protocol voor het bepalen van shiftfactoren voor de vermoeiingslevensduur in het laboratorium van asfaltmengsels om te corrigeren voor healing en veroudering. Het onderzoek zal zich richten op de beoordeling van experimenten voor healing en de evaluatie van het optreden van veroudering in asfaltonderlagen en hoe deze te vertalen naar het laboratorium.

Bibiliotheek

Leegwater, G. & Erkens, S. (2022) Materiaalmodel voor healing van asfalt CROW Infradagen, November 2022