Nederlands Langjarig Asfalt Bemonstering (NL-LAB)

Het beheer van infrastructuur is meer gericht op onderhoud dan op aanleg, aangezien de wegennetwerken min of meer compleet zijn. Vanwege de leeftijd van de infrastructuur en de financiële beperkingen werken veel beheerders aan het implementeren van asset management. Dat vraagt betrouwbare gegevens over de te verwachten levensduur en prestaties van materialen en technieken, om de juiste keuzes te maken voor een kostenefficiënt beheer. Juist die betrouwbare gegevens over de levensduur zijn lastig te verkrijgen. Verwachte levensduren zijn gebaseerd op ontwerplevensduren en ervaring. Door de altijd aanwezige variatie in de materialen en constructies in combinatie met de vele, steeds sneller optredende veranderingen in de gebruikte materialen (o.a. hergebruik), weer (klimaatverandering) en verkeer (o.a. automatisch rijden) biedt die informatie geen garantie voor de huidige prestaties, laat staan voor de toekomst.

In 2012 is daarom NL LAB programma gestart met als doel het opbouwen van een referentiekader voor asfaltverhardingen. NL-LAB staat hierbij voor Nederlands Langjarig Asfalt Bemonstering, dat gebruikt kan worden om eisen aan te passen en innovaties sneller te beoordelen. Voor een zestal projecten (2012-2019) zijn voor asfaltonderlagen (‘AC Base’) monsters uit de weg verstrekt door verschillende aannemers, waar proefstukken uit zijn gehaald. Voor de proefstukken zijn aantal cruciale asfalt- en bitumen eigenschappen bepaald bij aanleg en vervolgens gevolgd in de tijd. Tevens zijn voor de betreffende mengsels de asfalt- en bitumen eigenschappen bepaald op laboratorium vervaardigde proefstukken (overeenkomstig met de Type Test).

Bibliotheek

Presentaties NL LAB workshop, 1 november 2022