Rolling resistance

Het toepassen van deklagen met lage rolweerstand is één van de meest effectieve maatregelen om de CO2 emissie van het wegverkeer te reduceren. Echter het ontbreekt aan goede en betrouwbare modellen om de rolweerstand te voorspellen. Dit project heeft tot doel rolweerstand beter te begrijpen en nauwkeuriger te voorspellen door fysische materiaalmodellen te combineren met data-gedreven modellen te onderzoeken. Hiertoe is een literatuurstudie verricht en zijn interviews gehouden met diverse partijen in binnen- en buitenland die kennis en ervaring hebben met rolweerstandsmetingen. Hieruit is gebleken dat er vele invloedsfactoren zijn, maar dat de belangrijkheid niet altijd duidelijk is. Daarom zullen in dit project belangrijke parameters worden geïdentificeerd die relevant zijn voor de CO2-emissie ten gevolge van het band-wegdek contact. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare data bij RWS afkomstig uit rolweerstands-metingen voor personenauto’s en brandstofverbruikmetingen die zijn verricht voor vrachtwagens. 

Bibliotheek

Anupam, K. & Wang, H. (2021) Workshop-5 Program Smart pavement – vehicle monitoring, tools and technics for functional pavement - Green and Intelligent Technologies for Sustainable and Smart Asphalt Pavements - Proceedings of the 5th International Symposium on Frontiers of Road and Airport Engineering, IFRAE 2021