Life time prediction tools (LPT)

Het doel van dit project is het opstellen van een framework voor levensduurvoorspelling. In dit project zullen we een kader opzetten waarin reeds beschikbare tools en informatie worden gebruikt om het gedrag en levensduur van verschillende wegenbouwmaterialen te kunnen beoordelen. De resultaten van de andere KPE projecten vormen input voor dit project.

Bibliotheek