Test/Assessment Method for ravelling (R-TeAM)

Het doel van dit project is om een test of beoordelingsmethode voor rafeling te ontwikkelen. Rafeling is een belangrijk schademechanisme op het Nederlandse hoofdwegennet. Echter, tot op heden is er is geen betrouwbare/volledige testmethode, noch een eis in de huidige standaarden, ontwikkeld voor de beoordeling van rafeling.

Als eerste stap zal een literatuurstudie worden uitgevoerd welke potentiële testmethoden en modellen identificeert om rafeling te beoordelen, dit mede gebaseerd op volwassenheid en betrouwbaarheid. Ten behoeve van de evaluatie van diverse testmethoden zullen tevens referentiematerialen worden geïdentificeerd en mogelijke links van testmethoden en/of modellen met praktijkprestatie. De vervolgfase betreft een onderzoek naar de meest belovende testmethode(n) en/of model(len) om rafeling te beoordelen, met als basis de uitgevoerde literatuurstudie.

Bibliotheek

-