Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering

Het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, TNO en TU-Delft waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt. Met onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. Het programma loopt van 2021 tot 2024. De opgedane kennis zal gedurende de looptijd met alle relevante ketenpartners actief gedeeld worden. Hier vind je de presentaties terug van de KPE Dag in 2021 en 2023.


Onderzoeken


Bibliotheek

Knowledge-based Pavement Engineering